Vi må fordre av oss selv at vi må gi plass til de andre levende vesenene, de må få god plass til å leve.

Arne Næss, filosofiprofessor

Skadeskytingsfrekvens og avlivingstid for landlevende dyr i Norge, er et dyrevernproblem av stort omfang.

Veterinærinstituttet