NOAHs Høringsinnspill til Jordbruksoppgjøret 2019

NOAHs agroøkolog Marie Henriksen Bogstad med høringsinnspill til Jordbruksoppgjøret 2019.