NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Anne Margrethe Vadder

Anne Margrethe Vadder, fra Rovviltets Røst, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene.