NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene.