NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Erlend Loe

Forfatter Erlend Loe holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene i 2019.