NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Halvor Endrerud

Halvor Endrerud, miljø- og klimaleder i AUF, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene.