NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Kai Jensen

Kai Jensen, fra Norske Naturfotografer, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene 2019.