NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Lennart Fløseth

Lennart Fløseth, fra Foreningen Våre Rovdyr, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene 2019.