NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Marianne Mikalsen

Marianne Mikalsen, initiativtaker – Ulvens Dag, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene 2019.