NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Markus Endresen

Markus Endresen, formann i FpU – Bergen, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene.