NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Mia Gundersen

Artist Mia Gundersen holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene i 2019.