NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Siri Martinsen

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, holdt appell under NOAHs markering for de ville dyrene i 2019.