Statsbudsjettet 2016, Høring 22.10.2015: Energi- og Miljøkomiteen og NOAH

NOAHs Kaisa Hautala i høring om statsbudsjettet 2016.

Alt materiale tilhører Stortinget.