Ta hensyn til måkene

Visste du at 6 måkearter er på norsk rødliste? Leveforholdene er vanskelige for måkene – og da trenger de vår hjelp og toleranse. DEL filmen og bli med og skape gode holdninger til måker og andre ville dyr!