Fakta

Oppdatert 25.05.2023

På verdensbasis utgjør de ville dyrene bare 4% av biomassen til alle pattedyr - mennesker utgjør 36% og husdyr i kjøttindustrien 60%. Når det gjelder fugler, utgjør de ville fuglene 30%. FN advarer om at vi står overfor en menneskeskapt masseutryddelse. Til tross for dette ser vi i Norge økt utnyttelse av og mindre toleranse for ville dyr.

I emnene nedenfor vil du finne faktaartikler om ville dyr, hvem de er, hvilke utfordringer de står ovenfor og hvordan vi kan hjelpe dem. Du finner også artikler om lovverket, å leve med ville dyr og hvordan hogst, landbruk, jakt og annen menneskelig aktivitet øker belastningen på dyrene. Finner du ikke svar på det du lurer på – se gjerne på vår «spørsmål og svar» side.

Noen ville dyr er utsatt for særlig forfølgelse og konflikt i Norge - disse dyrene har egne sider hvor du kan lese mer om dem - store rovdyr,  seler og hvaler.

Hovedfoto: Pixabay