Jaktforbud i andre land

Oppdatert 12.04.2024

FNs Naturpanel utpekte i 2019 jakt og fangst til den nest største trusselen mot ville dyr.1 Miljøforskere oppfordrer til å verdsette det ville livet for sin egen del, og la viltlevende dyr i større grad være i fred.2 Noen land tar oppfordringen om jaktforbud mer på alvor enn andre.

Jakt for rekreasjonens skyld er dessverre utbredt på alle kontinenter. Men flere land har også begynt å sette grenser for det å drepe ville dyr i sport- og underholdningsøyemed. Her følger et utvalg av land som har innført ulike former for jaktforbud. Nederst finnes oversikt over land som har tatt avstand fra import av jakttrofeer, og har særlig fokus på rehabilitering av ville dyr.

India

I India er det forbudt å jakte for rekreasjonsformål og for sport. Indias rike dyreliv som inkluderer både tigre, leoparder og elefanter, ble beskyttet fra rekreasjonsjakt ved lov i 1972. Avliving av ville dyr kan bare skje av dyrevernmessige hensyn eller fare for mennesker.3 Dersom man skyter et dyr er det ikke lov til å beholde dyret eller utnytte det til egen vinning, ettersom alle ville dyr tilhører staten.4

Sveits

I Genève i Sveits ble det i 1974 holdt folkeavstemning der befolkningen stemte gjennom et jaktforbud. Villsvin fra det tilgrensende Frankrike har siden det hvert år i over 40 år, svømt over sjøen til Genève for å holde seg i sikkerhet i jaktsesongen – før de flytter tilbake til sine revirer om sommeren.5

Kenya

Kenya forbød troféjakt i 1977, og jobber hardt med å hindre ulovlig jakt – noe de i stigende grad også har lykkes med de senere årene.6 Ifølge deres dyrevernlov er det ikke tillatt å drive jakt verken for sports- eller rekreasjonsformål.7 Den som bryter dette forbudet kan ende opp med å få en bot på 20 millioner kenyanske shilling (ca. 1,7 millioner NOK), eller en livstidsdom. Loven tillater heller ikke jakt for kjøtt.8

Costa Rica

Costa Rica forbød rekreasjonsjakt i 2012, men hadde da allerede avsatt 25% av landarealet sitt til bevaringsområder uten jakt og fangst. Forsker Alonso Villalobos, ved Costa Rica Universitet uttalte: "Vi har en sterkere miljøsamvittighet". 9 Landet er kjent for å ta godt vare på sitt dyreliv, og var det første latin-amerikanske landet til å vedta et slikt jaktforbud. Costa Rica satser bevisst på øko-turisme fremfor jakt-turisme. Den som driver jakt ulovlig vil kunne få fire måneders fengsel eller ca. 25 000 NOK i bot. Det er også forbudt å drive handel med ville dyr – enten de er døde eller levende.10

Romania

Romania innførte forbud mot sportsjakt på store rovdyr som bjørner, ulver, gauper og andre ville kattedyr i 2016.11 Landet er hjem for Europas største populasjoner av store rovdyr. Før forbudet trådte i kraft var trofejakt en voksende millionindustri i Romania, som utgjorde en stor trussel mot dyrelivet.

Malawi

Malawis dyrevernlov av 2017 forbyr rekreasjonsjakt på beskyttede og utrydningstruede dyrearter.12 Malawis regjering setter sin ære i å ha en sterk lovbeskyttelse for ville dyr.13

Sør-Sudan

Sør-Sudan forbød alle former for jakt på ville dyr i 2018.14 Landet har vært preget av borgerkrig, noe som også har gått hardt utover dyrelivet. Særlig har jakt for å selge trofeer og dyreprodukter vært en stor trussel mot det ville dyrelivet. I forbindelse med jaktforbudet ble det også innført et forbud mot eksport av produkter av dyr slik som trofeer, skinn og pels.

Columbia

Columbia, som innehar verdens nest største biologiske mangfold, forbød rekreasjonsjakt i 2019. Landets miljøvernminister meldte at «vi feirer domstolens avgjørelse om å forby sportsjakt».15 Retten slo fast at «det er ikke konstitusjonelt tillatt å drepe eller mishandle dyr der formålet er rekreasjon. Dyr er ikke ting, men vesener med følelser."

Tyrkia

I 2019 forbød den tyrkiske provinsen Tunceli sportsjakt på en rekke arter – herunder villgeit, ørkengaupe, oter, bjørn og ulv.16 Tunceli er hjem for mange truede dyrearter som den lokale minoritetsbefolkningen lenge har kjempet for å beskytte mot jakt.

Spania

Et midlertidig jaktforbud på ulv ble vedtatt for 2018/2019 i regionene Castile og Leon i Spania.17 I Spania har det vært konflikter om ulv i disse områdene, men nå kan ulven være den økonomiske redningen for samfunnene. 60% av Spanias 2000 ulver befinner seg her, og som en konsekvens har ulvesafari blitt en svært god inntektskilde for mange i lokalbefolkningen. Ulveturismen bringer klart flere fordeler for lokalsamfunnet enn jakt gjorde. Og denne utviklingen har nå ført til et forbud.

Japan

Selv om ikke Japan har et konkret forbud mot rekreasjonsjakt, er japanske regler for jakt såpass strenge at det sterkt begrenser jakten. Hver jegerlisens gjelder kun for tre år om gangen. De som skal avlegge jegerprøve må i tillegg ha medisinske bevis på fysisk og psykisk helse, samt at de ikke er rusavhengige. I 2010 var det 190 000 personer (0,15% av totalbefokningen) som hadde jegerlisens, hvorav 122 000 var over 60 – og trenden er at det blir færre jegere.18

Dyrearter som er fredet i mange land

Dessverre er det få – også truede arter – som er gjenstand for jaktforbud i store deler av verden. Men det finnes noen unntak: Kommersiell jakt på seler og hvaler er forbudt i de fleste land i verden. Norge driver som eneste land med begge deler – selfangst drives ellers kun i Canada og Namibia, og hvalfangst på Island og i Japan. Mange land har også forbud mot salg av selprodukter av dyrevernhensyn  – USA (1972),19 Mexico (2006),20 EU (2009),21 Russland, Belarus og Kazakhstan (2011),22 Taiwan (2013),23 Sveits (2017),24 og India (2018).25

Forbud mot import av jakttroféer

Flere land har forbud mot import av troféer fra troféjakt - enten fra visse dyr/steder eller generelt. EU innførte forbud mot import av jakt-troféer fra løver skutt i Benin, Burkina Faso og Kamerun i 2015.26 De siste årene har Australia (2015), Frankrike (2015) og Nederland (2016) forbudt import av alle løvetrofeer.27 I 2021 forbød Storbritannia import av troféer fra jakt.28

FN vedtok i juli 2015 en resolusjon om at land bør ”ta avgjørende skritt på nasjonalt nivå for å forebygge, bekjempe og utrydde ulovlig handel med dyr”.29

Lovverk for redning av skadde dyr

Lovverk for rehabilitering av skadde, ville dyr, sier også mye om ville dyrs status i et land. Rehabiliteringssentre og viltsykehus er utbredt i Canada,30 USA,31 Sør-Amerika,32 Asia,33 Afrika,34 Australia35 og flere steder i Europa.36

I Norge later myndighetene til å se med misnøye på rehabilitering og hjelp av ville dyr, og legger hindringer i veien for slike initiativer. Ved store oljeutslipp har organisasjoner, herunder NOAH, måttet kjempe for å få lov til å igangsette rehabilitering. Både Mattilsynet og Miljødirektoratet har uttalt at de helst ikke vil tillate slik rehabilitering. I 2019 truet en ny Viltforskrift med å nærmest gjøre viltmedisin ulovlig, da til og med veterinærer skulle søke kommunen om i det hele tatt å kunne ivareta et dyr i nød. Etter protester fra NOAH og flere faginstanser, ble forslaget noe forbedret. Men Norge er like fullt et av få land hvor hjelp av skadde ville dyr ikke er ren rutine.

 

 

 1. "Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’". IPBES. 2019
 2. "World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice". Ripple et al. BioScience. Volume 67. Issue 12. 2017
 3. "India's tiger killings: A success story gone wrong?". BBC News. 06.11.18
 4. "Hunting in India- A short guide covering all you need to know". How to hunt. 22.04.15
 5. "Dyrenes indre liv". Wohlleben. Cappelen Damm. 2017
 6. "Kenyan Conservationists Lament US Lifting Trophy Ban as Tillerson Visits". Voanews. 11.03.18
 7. Wildlife Conservation Act. Artikkel 96. 2013
 8. Wildlife Conservation Act. Artikkel 97 og 98. 2013
 9. "Costa Rica Bans Hunting". Public Radio International. 27.12.12
 10. "Costa Rica Bans Sport Hunting Tourism To Protect Endangered Species". Tourisme Review. 30.07.18
 11. "Romania bans trophy hunting of brown bears, wolves, lynx and wild cats". The Guardian. 05.10.16
 12. "National Park and Wildlife Act". Artikkel 47. 04.04.17
 13. "Dnpw Highlights Malawi’s Leadership On Wildlife Crime Fight Ahead Of 18th Meeting Of The Conference Of Parties Of The Global Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)"
 14. "South Sudan has banned all forms of hunting". Lifegate. 03.04.18
 15. "Colombia to ban sport hunting". Phys Org. 07.02.19
 16. "Turkish authorities ban hunting of animals sacred to Alevis". Ahvalnews.com. 10.03.19
 17. "The Once Hated Wolf Could Now Save A Struggling Community". HuffPost. 11.16.18
 18. "In Japan, gun control is the norm and discipline is rigid". Japan Times. 29.01.13
 19. "Marine Mammal Protection Act". U.S. Fish and Wildlife Service. 21.10.72
 20. "Ley General de Vida Silvestre".  Justia Mexico. 26.01.06
 21. "Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products"
 22. "Russian ban ‘spells the end of Canadian sealing,’ activists say". The Globe and Mail. 19.12.11
 23. "Amendment set to protect marine mammals". Taipei Times. 09.01.13
 24. "La Suisse interdit l’importation de produits dérivés du phoque". Federal Office for Food Safety and Veterinary Affairs. 03.03.17
 25. "India becomes latest country to ban imports of Canadian seal products". Global News. 06.04.18
 26. "Killing of Cecil the lion prompts calls for EU ban on importing lion trophies". The Guardian. 27.07.15
 27. "Australia bans hunting 'trophies' from lions entering or leaving the country". The Guardian. 13.03.15, "France bans imports of lion hunt trophies". The Guardian. 19.11.15, "Break­through: the Nether­lands bans import of hunting trophies". Party for the Animals. 17.05.16
 28. "Animals to be formally recognised as sentient beings in UK law". The Guardian". 12.05.21
 29. "FN vil krypskyting til livs med ny resolusjon". Aftenposten. 30.07.15
 30. "Wild Animal Rehabilitation Centre (Wild ARC)". BC SPCA
 31. "12 Excellent Wildlife Rehab Centers in the U.S.". One Green Planet
 32. "A five-year retrospective study on patterns of casuistry and insights on the current status of wildlife rescue and rehabilitation centers in Chile". Romero et al. 09.09.2019
 33. Wild Animal Rescue Network Asia
 34. "A survey of wildlife rehabilitation in South Africa: Is there a need for improved management?". Wimberger. CT Downs and RS Boyes. School of Biological and Conservation Sciences. University of KwaZulu-Nata. 2010
 35. "Saving Species, One Life at a Time".  Australia Wildlife Hospital
 36. "Wildlife Legislations in Europe". International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC)
Hovedfoto: Tommy Solberg

Fakta

 • Kenya forbød troféjakt i 1977, og jobber hardt med å hindre ulovlig jakt.
 • Costa Rica forbød rekreasjonsjakt i 2012, men hadde da allerede avsatt 25% av landarealet sitt til bevaringsområder uten jakt og fangst.
 • Columbia, som innehar verdens nest største biologiske mangfold, forbød rekreasjonsjakt i 2019.
 • I Spania ble et midlertidig jaktforbud på ulv ble vedtatt for 2018/2019 i regionene Castile og Leon.
 • Rehabiliteringssentre og viltsykehus er utbredt i Canada, USA, Sør-Amerika, Asia, Afrika, Australia og flere steder i Europa.