NOAHs arbeid

Oppdatert 28.12.2022

NOAH kjemper for at ville dyr skal bli møtt med respekt og toleranse, at de skal få være i fred for utnytting - og at mennesker i større grad legger til rette for at også andre arter skal få leve sine liv og utfolde seg. Norge trenger et nytt natursyn – hvor ville dyr ikke ses på som “ressurser” for oss, men tilkjennes egenverdi i seg selv.

NOAH klager på fellingstillatelser, taler de ville dyrene sak i mediene, arbeider for forbud mot rekreasjonsjakt og ulike jakt- og fangstmetoder, arbeider politisk for økt respekt og omtanke for ville dyr og har også deltatt i ulike rehabiliteringsaksjoner for oljeskadde dyr. Vi har klart å forby flere lidelsesfulle jaktmetoder, og reddet mange dyr gjennom både klager på "felling" og direkte redningsaksjoner. I artiklene under kan du lese mer om vårt arbeid. På egne sider kan du lese om vårt arbeid for de store rovdyrene, seler og hvaler.

Hovedfoto: Sissel Rørvik / NOAH