NOAHs brev til kommuner om skuddpremier

Skuddpremie nytter lite NOAH vil gjerne vise til dokumentasjon som tyder på at noen av de artene som er mest utsatt for skuddpremie ikke gjør skade på naturens mangfold. Skuddpremie er et gufs fra fortiden og en følge av et foreldet syn på dyr og natur. Arter som ikke regnes som «matnyttige» og som livnærer […]

Det må være lov å hjelpe skadde ville dyr!

I vinter har direktoratet jobbet med en Viltforskrift hvor de bl.a. vil gjøre det ulovlig for veterinærer og alle andre å behandle ville dyr i nød, uten at de får tillatelse fra kommunen. NOAH har sendt et omfattende høringssvar til hele Viltforskriften, hvor vi blant annet protesterer mot den nye forskriften som dreier seg om […]

Hvordan hjelpe fuglene i vinterhalvåret

Mange dyr sliter med å finne mat på vinteren, og det er dessverre vanlig at flere fugler ikke overlever vinterhalvåret. - Heldigvis er det mulig å hjelpe dem!  NOAH oppfordrer til at man mater fuglene kontinuerlig gjennom hele vinteren, men gjerne også ellers i året.   I butikkene finner man et stort utvalg av forskjellige frøtyper, og […]